0
LINE ID
tcltravel
Follow us On
tcltravelcenter
tclcentertravel@hotmail.co.th
 
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2013-05-22
จำนวนสมาชิก : 1 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-12-15
จำนวนครั้งที่ชม : 492,237 ครั้ง
Online : 3 คน
จำนวนสินค้า : 91 รายการ

อูรูมูฉี คานาสือ เส้นทางสายไหม

คานาสื่อ อูหลู่มูฉี ธารน้ำห้าสี 8 วัน 7 คืน 

ราคา  42,999 บาท
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู - เฉิงตู-เมืองอูหลู่มู่ฉี-พิพิธภัณฑ์ซินเจียง-สวนหงซาน-ตลาดต้าปาจา-โชว์ระบำพื้นเมืองซินเกียง -อูหลู่มู่ฉี-เมืองปู้เอ่อจิน-ผ่านชมเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าสงวนข่าลาม่ายหลี่-ธารน้ำห้าสี -เมืองปู้เอ่อจิน-หมู่บ้านเหอมู่ชุน-ชนเผ่าถูหว่า-ปากหุบเขาเจียเติงยวี่ -ปากหุบเขาเจียเติงยวี่-อุทยานคานาสือ-ทะเลสาบวงพระจันทร์-ทะเลสาบมังกรหลับ-ล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือ-ศาลาชมปลา-เมืองปู้เอ่อจิน - เมืองปู้เอ่อจิน-แพะเมืองผีอูเหอเอ่อ-เมืองเค่อลาม่าอี-สวนภูเขาน้ำมันสีดำ-เมืองขุยคุน - แกรนด์แคนยอนขุยถุน-เมืองอูหลู่มู่ฉี-เฉิงตู - เฉิงตู-ถนนโบราณจินหลี่-กรุงเทพฯ
ชมโชว์พื้นเมือง ระบำซินเกียง
เมนูพิเศษ สมุนไพรจีน

โดยสายการบิน : SICHUAN AIRLINE (3U)


เดินทาง :  วันที่ 22 - 29 พฤษภาคม 2562
05-12 / 19-26 มิถุนายน 2562
  
 
อูหลู่มูฉี เส้นทางสายไหม หลานโจว จางเย่ ตุนหวง 9 วัน 8 คืน 

ราคา  45,999 บาท
กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู - 
เฉิงตู-หลานโจว-เขื่อนหลิวเจียเสีย-วัดปิ่งหลิงซื่อ-อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง-สะพานเหล็กแห่งแรกของแม่น้ำเหลือง - หลานโจว-นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองจางเย่-เขาสายรุ้งตันเซี๋ย -จางเย่-จิ่วเฉวียน-สวนสาธารณะจิ่วเฉวียน-เจียอวี้กวน-กำแพงเมืองจีนด่านเจียอวี้กวน -เจียอวี้กวน-ตุนหวง-เนินทรายหมิงซาซาน-ขี่อูฐท่องทะเลทราย-สระน้ำวงพระจันทร์อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซาโจว - ตุนหวง-ถ้ำม่อเกาคู-ภาพยนต์ 3 มิติ-นั่งรถไฟไปเมืองถู่หลู่ฟาน -หลู่ฟาน-ภูเขาเปลวไฟ-สวนองุ่นผู่เถาโกว-บ้านชนเผ่าอุยกูร์-เมืองโบราณเจียวเหอ-ระบบชลประทานถู่หลู่ฟาน-เจดีย์ซูกงถ่า-อูหลู่มู่ฉี-ตลาดต้าปาจา -อูหลู่มู่ฉี-เทือกเขาเทียนซาน-ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ-เฉิงตู -เฉิงตู-ถนนโบราณจินหลี่-กรุงเทพฯ
 

เมนูพิเศษ สมุนไพรจีน

โดยสายการบิน : 
SICHUAN AIRLINE (3U)

เดินทาง :  วันที่ 21-29 เมษายน 2562
19-27 พฤษภาคม 2562 / 16-24 มิถุนายน 2562
  
 
จางเย่ อูหลู่มู่ฉี ทูรูฟาน ตุนหวง
8 วัน 6 คืน


ราคาเริ่มต้น  45,999 บาท
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ-อูหลู่มู่ฉี-เทือกเขาเทียนซาน (รวมรถแบตเตอรี่)-ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ-
อูหลู่มู่ฉี-ทูรูฟาน-ผ่านชมโรงผลิตไฟฟ้าจากแรงลม-บ่อน้ำใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง-สวนองุ่น-ภูเขาเปลวไฟ-เมืองโบราณเจียวเหอกู่เฉิน(รวมรถแบตเตอรี่)-เจดีย์ซูกงถ่า-ทูรูฟาน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-หลิวหยวน-ตุนหวง-เนินทรายหมิงซาซาน (รวมค่าอูฐ)- สระน้ำวง พระจันทร์-ช้อปปิ้งตลาดซาโจว-ตุนหวง-ถ้ำโมเกาคู(รวมรถแบตเตอรี่)-เมืองจิ่วฉวน-เมืองจิ่วฉวน-เจียยวี่กวน-กำแพงเมืองด่านเจียยี่กวน(รวมรถแบตเตอรี่)-เมืองจางเย่-อุทยานจางเย่ตัน เสียตี้จือกงหยวน (รวมรถอุทยาน)-จางเย่-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เมืองอูหลู่มู่ฉี-อิสระช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา-พิพิธภัณฑ์ซินเจียง-สวนหงซาน-อูหลู่มู่ฉี-กรุงเทพฯ


โดยสายการบิน : SHANDONG AIRLINES (SC)

เดินทาง :  วันที่ 04-11 / 18-25 กันยายน 2561
                        08-15 ตุลาคม 2561
  
 
ตามรอยเส้นทางสายไหม 7 วัน 6 คืน
เฉินตู ตุนหวง จางเย่ เจี่ยยี่กวน หลานโจว
**
ไม่ลงร้านรัฐบาล** 


ราคาเริ่มต้น  39,900 บาท
สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉินตู – เมืองหลานโจว-หลานโจว – ชมรูปปั้นหวงเหอหมู่ชิง-กังหันวิดน้ำแบบโบราณ – วัดหม่าถีซื่อ-เมืองจางเย่-ชมวัดพระใหญ่ต้าฝอซื่อ - อุทยานภูเขา 7 สี หรือภูเขาสายรุ้ง-เจียยี่กวน – ตุนหวง- ด่านเจียยวี่กวน+รวมรถอุทยาน-กำแพงเมืองจีนด่านเจียยวี่กวน- ตลาดซาโจว-ตุนหวง- ถ้ำโม่วเกาคู(ถ้ำพระพุทธรูปพันอังค์)  –ภูเขาทรายหมิงซาซาน-ทะเลสาบพระจันทร์ (รวมขี่อูฐ)-ตุนหวง – กลับเฉินตู – ช้อปปิ้งถนนชุนซีลู่-ถนนโบราณจิ๋งหลี่ – กลับกรุงเทพฯ

เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง อาหารสมุนไพรจีน

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง :  วันที่ 12-18  เมษายน 2561  เทศกาลสงกรานต์
                        24-30  พฤษภาคม 2561 วันวิสาขบูชา
                        24-30  กรกฏาคม 2561  วันเข้าพรรษา