0
LINE ID
tcltravel
Follow us On
tcltravelcenter
tclcentertravel@hotmail.co.th 

 
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2013-05-22
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-05-22
จำนวนครั้งที่ชม : 359,334 ครั้ง
Online : 32 คน
จำนวนสินค้า : 91 รายการ

ทัวร์เฉินตู

**NEW** 
เฉิงตู เม่าเสี้ยน ตูเจียงเยี่ยน 6 วัน 5 คืน
***ไม่เข้าร้านรัฐบาล***
เที่ยว 3 อุทยานธรรมชาติ

ต๋ากู่ปิงชวน ปี้ผิงโกว สือเสี้ยงหู

ราคา  33,900 บาท
12-17 เมษายน 2562
รับได้อีก :
4 ที่ เท่านั้น
กรุงเทพฯ – เฉิงตู – เม่าเสี้ยน - เม่าเสี่ยน – ต๋ากู๋-ชมอุทยาน
ต๋ากู๋ปิงชวน – ธารน้ำแข็งพันปี ( รวมกระเช้าขึ้นลง+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ )   - อุทยานปี้ผิงโกว (รวมรถอุทยาน + รถไฟฟ้า) –ตูเจียงเยี่ยน – เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน - ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า –อุทยานสือเสี้ยงหู – โชว์อลังการเปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับของเฉิงตู-ถนนคนเดินจิ่งหลี่ – กรุงเทพฯ

แถมฟรี  ตุ๊กตาหมีแพนด้า 
ชมโชว์อลังการ  เปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับของเฉิงตู
เมนูพิเศษ อาหารสมุนไพร,อาหารกวางตุ้ง,สุกี้เห็ดหม้อไฟ 

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เดินทาง : วันที่ 12-17 เมษายน 2562 (สงกรานต์)
  

 
**NEW** 
เฉิงตู เม่าเสี้ยน ตูเจียงเยี่ยน 5 วัน 4 คืน
***ไม่เข้าร้านรัฐบาล***
เที่ยว 3 อุทยานธรรมชาติ

ต๋ากู่ปิงชวน ปี้ผิงโกว สือเสี้ยงหู

ราคา  31,900 บาท
12-16 เมษายน 2562
รับได้อีก : 
6 ที่ เท่านั้น
กรุงเทพฯ – เฉิงตู – เม่าเสี้ยน - เม่าเสี่ยน – ต๋ากู๋-ชมอุทยาน
ต๋ากู๋ปิงชวน – ธารน้ำแข็งพันปี ( รวมกระเช้าขึ้นลง+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ )   - อุทยานปี้ผิงโกว (รวมรถอุทยาน + รถไฟฟ้า) –ตูเจียงเยี่ยน – เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน - ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า –อุทยานสือเสี้ยงหู – โชว์อลังการเปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับของเฉิงตู-ถนนคนเดินจิ่งหลี่ – กรุงเทพฯ

แถมฟรี  ตุ๊กตาหมีแพนด้า 
ชมโชว์อลังการ  เปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับของเฉิงตู
เมนูพิเศษ อาหารสมุนไพร,อาหารกวางตุ้ง,สุกี้เห็ดหม้อไฟ 

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เดินทาง : วันที่ 12-16 / 13-17 เมษายน 2562
(
สงกรานต์)
  
 
**NEW**
เฉิงตู  ง๊อไบ๊ เล่อซาน ต๋ากู่ปิงชวน
5 วัน 4 คืน


**พักระดับ 4-5 ดาว**
**ไม่เข้าร้านรัฐบาล**
ราคา  32,900 บาท
กรุงเทพฯ – เฉิงตู – เม่าเสี้ยน - เม่าเสี่ยน – ต๋ากู๋-ชมอุทยานต๋ากู๋ปิงชวน – ธารน้ำแข็งพันปี ( รวมกระเช้าขึ้นลง+รถอุทยาน+ รถกอล์ฟ ) - เล่อซาน – ล่องเรือชมพระใหญ่เล่อซาน – ง๊อไบ๊ – ชมโชว์กังฟูต้นฉบับพรรคง๊อไบ๊ -เที่ยวยอดเขาจิงติ่งพระใหญ่ องค์พระโพธิสัตว์ 10 หน้า ทรงช้าง 6 งา –วัดว่านฝอ – เฉิงตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ถนนโบราณจิ่งหลี่ – กรุงเทพฯ

แถมฟรี  ตุ๊กตาหมีแพนด้า 
ชมโชว์อลังการ การแสดงกังฟูง๊อไบ๊ ต้นฉบับ
เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง อาหารสมุนไพร สุกี้เห็ดหม้อไฟ

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เดินทาง : วันที่ 12-16 / 13-17 เมษายน 2562 (สงกรานต์)
  
 
คานาสื่อ อูหลู่มูฉี ธารน้ำห้าสี 8 วัน 7 คืน 

ราคา  42,999 บาท
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู - เฉิงตู-เมืองอูหลู่มู่ฉี-พิพิธภัณฑ์ซินเจียง-สวนหงซาน-ตลาดต้าปาจา-โชว์ระบำพื้นเมืองซินเกียง -อูหลู่มู่ฉี-เมืองปู้เอ่อจิน-ผ่านชมเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าสงวนข่าลาม่ายหลี่-ธารน้ำห้าสี -เมืองปู้เอ่อจิน-หมู่บ้านเหอมู่ชุน-ชนเผ่าถูหว่า-ปากหุบเขาเจียเติงยวี่ -ปากหุบเขาเจียเติงยวี่-อุทยานคานาสือ-ทะเลสาบวงพระจันทร์-ทะเลสาบมังกรหลับ-ล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือ-ศาลาชมปลา-เมืองปู้เอ่อจิน - เมืองปู้เอ่อจิน-แพะเมืองผีอูเหอเอ่อ-เมืองเค่อลาม่าอี-สวนภูเขาน้ำมันสีดำ-เมืองขุยคุน - แกรนด์แคนยอนขุยถุน-เมืองอูหลู่มู่ฉี-เฉิงตู - เฉิงตู-ถนนโบราณจินหลี่-กรุงเทพฯ
ชมโชว์พื้นเมือง ระบำซินเกียง
เมนูพิเศษ สมุนไพรจีน

โดยสายการบิน : SICHUAN AIRLINE (3U)


เดินทาง :  วันที่ 22 - 29 พฤษภาคม 2562
05-12 / 19-26 มิถุนายน 2562
  
 
อูหลู่มูฉี เส้นทางสายไหม หลานโจว จางเย่ ตุนหวง 9 วัน 8 คืน 

ราคา  45,999 บาท
กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู - 
เฉิงตู-หลานโจว-เขื่อนหลิวเจียเสีย-วัดปิ่งหลิงซื่อ-อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง-สะพานเหล็กแห่งแรกของแม่น้ำเหลือง - หลานโจว-นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองจางเย่-เขาสายรุ้งตันเซี๋ย -จางเย่-จิ่วเฉวียน-สวนสาธารณะจิ่วเฉวียน-เจียอวี้กวน-กำแพงเมืองจีนด่านเจียอวี้กวน -เจียอวี้กวน-ตุนหวง-เนินทรายหมิงซาซาน-ขี่อูฐท่องทะเลทราย-สระน้ำวงพระจันทร์อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซาโจว - ตุนหวง-ถ้ำม่อเกาคู-ภาพยนต์ 3 มิติ-นั่งรถไฟไปเมืองถู่หลู่ฟาน -หลู่ฟาน-ภูเขาเปลวไฟ-สวนองุ่นผู่เถาโกว-บ้านชนเผ่าอุยกูร์-เมืองโบราณเจียวเหอ-ระบบชลประทานถู่หลู่ฟาน-เจดีย์ซูกงถ่า-อูหลู่มู่ฉี-ตลาดต้าปาจา -อูหลู่มู่ฉี-เทือกเขาเทียนซาน-ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ-เฉิงตู -เฉิงตู-ถนนโบราณจินหลี่-กรุงเทพฯ
 

เมนูพิเศษ สมุนไพรจีน

โดยสายการบิน :
SICHUAN AIRLINE (3U)

เดินทาง :  วันที่ 21-29 เมษายน 2562
19-27 พฤษภาคม 2562 / 16-24 มิถุนายน 2562 
  
 
เฉินตู ซีหลิง ต๋ากู่ปิงชวน เล่อซาน
กราเซีย ง๊อไบ๊ 6 วัน 5 คืน


*เที่ยวครบสูตร*
**ไม่ลงร้านรัฐบาล**

ราคา 35,900 บาท(รับได้อีก 8 ที่)
กรุงเทพฯ – เฉินตู – เม่าเสี้ยน - เม่าเสี่ยน – ต๋ากู๋-ชมอุทยานต๋ากู๋ปิงชวน – ธารน้ำแข็งพันปี ( รวมกระเช้าขึ้นลง+รถอุทยาน+ รถกอล์ฟ ) – เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน-อิสระเล่นสกีหิมะเต็มวัน (สกี ซีหลิง) - ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า – เมืองเล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน – ง๊อไบ๊ - เที่ยวยอดเขาจิงติ่งพระใหญ่ องค์พระโพธิสัตว์ 10 หน้า ทรงช้าง 6 งา –วัดว่านฝอ – เฉินตู –ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนคนเดินจิ่งหลี - กรุงเทพฯ

แถมฟรี กระเป๋าเป้ หรือ ตุ๊กตาหมีแพนด้า 
ชมโชว์อลังการ เปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับของเฉินตู 
เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง อาหารสมุนไพร

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)


เดินทาง :  วันที่ 28-02/ 29-03 มกราคม 2562( ปีใหม่ )
  
 
เฉินตู สกีซีหลิง เล่อซาน ง๊อไบ๊
5 วัน 4 คืน
 


ราคา  32,900 บาท
กรุงเทพฯ – เฉินตู – เม่าเสี้ยน - อิสระเล่นสกีหิมะ – เฉินตู – ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับ - วังแพะเขียว – ถนนคอนจ่าย – ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน -เที่ยวยอดเขาจิงติ่งพระใหญ่ องค์พระโพธิสัตว์ 10 หน้า ทรงช้าง 6 งา –วัดว่านฝอ – เฉินตู -ถนนคนเดินจิงหลี่ - กรุงเทพฯ

ชมโชว์อลังการ เปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับของเฉินตู 
เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง อาหารสมุนไพร

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง :  วันที่ 29 - 02 มกราคม 2562 ( ปีใหม่ )
  
 
เฉิงตู  สกีซีหลิงเต็มวัน 4 วัน 2 คืน
**พักดีระดับ 4 ดาว+**
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้นเพียง  12,889 บาท
กรุงเทพฯ  –  เฉิงตู  - เมืองโบราณหวงหลงซี – วัดเหวินซู – ถนนควานไจ่เซี่ยงจื่อ - ภูเขาหิมะซีหลิง อิสระเล่นสกีหิมะเต็มวัน - ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า(+นั่งรถกอล์ฟ)-ศาลเจ้าสามก๊ก – ถนนโบราณจิ่งหลี่ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ - กรุงเทพฯ


เมนูพิเศษ อาหารสมุนไพรจีน , สุกี้เสฉวนต้นฉบัับ
, อาหารกวางตุ้ง

โดยสายการบิน : LUCKY AIR (8L)


เดินทาง :  วันที่ 14-17 / 16-19 / 17-20 กุมภาพันธ์ 2562
  
 
ทิเบต พระราชวังโปตาลา เฉินตู
6 วัน 5 คืน


ราคาเริ่มต้น  37,999 บาท
กรุงเทพฯ –เฉินตู-เฉินตู-ลาซา-ตำหนักนอร์บุหลิงฆา -พระราชวังโปตาลา-วัดโจคัง-ตลาดแปดเหลี่ยม -ลาซา-นั่งรถไฟไป-ดัมซุง-ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว-ลาซา-ลาซา-เฉินตู-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ

ชมโชว์อลังการ เปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับ
เมนูพิเศษ สมุนไพรจีน

โดยสายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)

เดินทาง :  วันที่ 05-10 กันยายน 2561
24-29 ตุลาคม 2561
07-12 พฤศจิกายน 2561
  
   
New เฉินตู จิ่วจ้ายโกว 5วัน4คืน 
**ไม่เข้าร้านรัฐบาล**


ราคาเริ่มต้น  27,900 บาท
กรุงเทพฯ  –  เฉินตู -เฉินตู – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เมืองโบราณซงพาน – จิ่วจ้ายโกว-อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มวัน (ทะเลสาบสู่เจิ้น) (ทะเลสาบเสือ) (ทะเลสาบยาว) (ทะเลสาบ5สี) (ทะเลสาบกระจก) – น้ำตกสู่เจิน – น้ำตกธารไข่มุก -จิ่วจ้ายโกว – เฉินตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ต้นฉบับของเฉินตู -ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า + รถกอล์ฟ – ถนนจิ่นหลี่ – กรุงเทพฯ


แจกฟรีตุ๊กตาหมีแพนด้า ท่านละ 1 ตัว
ชมโชว์อลังการ เปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับของเฉินตู
เมนูพิเศษ อาหารสมุนไพร อาหารกวางตุ้ง


โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS ( TG )


เดินทาง :  วันที่ 28-2 / 25-29 พฤษภาคม 2561
                                    21-25 มิถุนายน    2561
                                    26-30 กรกฎาคม  2561
  
 
เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น  24,900 บาท
กรุงเทพฯ  –  เฉินตู -เม่าเสี้ยน – อุทยานแห่งชาติหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น) – จิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ฝั่งซ้าย (โดยรถประจำทางเต็มวัน (ทะเลสาบสู่เจิ้น) (ทะเลสาบเสือ) (ทะเลสาบยาว) (ทะเลสาบ5สี) (ทะเลสาบกระจก) – น้ำตกสู่เจิน – น้ำตกธารไข่มุก -จิ่วจ้ายโกว – เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี – ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับของเฉินตู -ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า + รถกอล์ฟ – ถนนจิ่นหลี่ – กรุงเทพฯ


แจกฟรีตุ๊กตาหมีแพนด้า ท่านละ 1 ตัว
ชมโชว์อลังการ เปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับของเฉินตู
เมนูพิเศษ อาหารสมุนไพร อาหารกวางตุ้ง


โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS ( TG )


เดินทาง :  วันที่ 28-2 / 25-29 พฤษภาคม 2561
                                    21-25 มิถุนายน    2561
                                    26-30 กรกฎาคม  2561
  
 
 
มองโกเลียใน ตามรอยเจงกีสข่าน
ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน
6 วัน 5 คืน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ราคา  29,999 บาท
กรุงเทพฯ-เฉิงตู-เฉิงตู-โฮฮอท-พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน-วัดต้าเจา-โฮฮอท-ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน (ไม่รวมค่าขี่ม้า ขี่อูฐ)-ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า-ฟาร์มเอินเหอ(ฟรีค่า เช่าชุดพื้นเมืองให้ท่านใส่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย)-การแสดงรอบกองไฟ-ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน-เนินทรายเสี่ยงซานวาน(รวมกระเช้า)-อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย-เมืองออร์ดอส-เมืองออร์ดอส-สุสานเจงกีสข่าน-อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย-เขตเมืองใหม่คังปาสือ-เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-เฉิงตู-กรุงเทพฯ


ชมโชว์     รอบกองไฟแบบมองโกล
เมนูพิเศษ  สุกี้เนื้อแพะ อาหารมองโกล สมุนไพรจีน

โดยสายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)

เดินทาง :  11-16 / 25-30 พฤษภาคม 2561
08-13 มิถุนายน 2561
  
 
เฉินตู ง๊อไบ๊ เล่อซาน ต๋ากู่ปิงชวน
สวนจักรพรรดิ์ 5 วัน 4 คืน


**ไม่เข้าร้านรัฐบาล**ราคา 35,900 บาท(เต็ม)
กรุงเทพฯ – เฉินตู – ล่องเรือชมพระใหญ่เล่อซาน – เมืองง๊อไบ๊-ยอดเขาง๊อไบ๊ – พระโพธิสัตว์ผู่เศียร – เมืองโบราณตูเจียงเอี้ยน-ตูเจียงเอี้ยน – อุทยานต๋ากู่ปิงชวน – เม่าเสี้ยน-เม่าเสี้ยน – อุทยานฉือเชี่ยง –  ถนนโบราณจินหลี่ – ชมโชว์การเปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับเฉินตู-ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า – กรุงเทพฯ
พักระดับดี 4, 5 ดาว ตลอดทริป
ชมโชว์  โชว์เปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับ 
พิเศษเมนูอาหาร สมุนไพรจีน กวางตุ้ง  และ สุกี้เห็ด


โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง :  12 - 16 เมษายน 2561 (สงกรานต์)
                13 - 17 เมษายน 2561  (สงกรานต์)
  
 
HOT ตามรอยเส้นทางสายไหม
7 วัน 6 คืน
เฉินตู ตุนหวง จางเย่ เจี่ยยี่กวน หลานโจว
**
ไม่ลงร้านรัฐบาล** 


ราคาเริ่มต้น  39,900 บาท
สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉินตู – เมืองหลานโจว-หลานโจว – ชมรูปปั้นหวงเหอหมู่ชิง-กังหันวิดน้ำแบบโบราณ – วัดหม่าถีซื่อ-เมืองจางเย่-ชมวัดพระใหญ่ต้าฝอซื่อ - อุทยานภูเขา 7 สี หรือภูเขาสายรุ้ง-เจียยี่กวน – ตุนหวง- ด่านเจียยวี่กวน+รวมรถอุทยาน-กำแพงเมืองจีนด่านเจียยวี่กวน- ตลาดซาโจว-ตุนหวง- ถ้ำโม่วเกาคู(ถ้ำพระพุทธรูปพันอังค์)  –ภูเขาทรายหมิงซาซาน-ทะเลสาบพระจันทร์ (รวมขี่อูฐ)-ตุนหวง – กลับเฉินตู – ช้อปปิ้งถนนชุนซีลู่-ถนนโบราณจิ๋งหลี่ – กลับกรุงเทพฯ

เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง อาหารสมุนไพรจีน

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง :  วันที่ 12-18 เมษายน 2561 เทศกาลสงกรานต์
                        24-30  พฤษภาคม 2561 วันวิสาขบูชา
                        24-30  กรกฏาคม 2561  วันเข้าพรรษา
  
 
เฉินตู สกีซีหลิง กราเซีย เล่อซาน
ง๊อไบ๊ 6 วัน 5 คืน
 
***ไม่เข้าร้านรัฐบาล***

ราคา  36,900 บาท
กรุงเทพฯ – เฉินตู–เดินทางไปเม่าเสี้ยน-อิสระเล่นสกีหิมะ–
เม่าเสี่ยน–ต๋ากู๋-ชมอุทยานต้ากู๋ปิงชวน – ธารน้ำแข็งพันปี
(รวมกระเช้าขึ้นลง+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ) -เม่าเสี่ยน–เมืองเล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน–ง๊อไบ๊-เที่ยวยอดเขาจิงติ่งพระใหญ่องค์พระโพธิสัตว์10หน้าทรงช้าง 6 งา–วัดว่านฝอ–เฉินตู – ถนนจิ๋งหลี่ – ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า - กรุงเทพฯ

พิเศษ : ชมโชว์ โชว์เปลี่ยนหน้ากากอันลือชื่อ , ล่องเรือชมพระใหญ่เล่อซาน

เมนูพิเศษ :อาหารกวางตุ้ง,อาหารสมุนไพร 


ฟรี!!! ตุ๊กตาหมีแพนด้า


โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง :  วันที่ 29 - 03 มกราคม  2561
                        30 - 04 มกราคม  2561
  
 
เฉินตู สกีซีหลิง เล่อซาน ง๊อไบ๊
6 วัน 5 คืน

***ไม่เข้าร้านรัฐบาล***


ราคา 34,900 บาท
กรุงเทพฯ-เฉินตู–เดินทางไปเม่าเสี้ยน-อิสระเล่นสกีหิมะ –ตูเจียงเยี่ยน-ช้อปปิ้งถนนโบราณตูเจียงเยี่ยน-ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า (รถกอล์ฟ)–เมืองเล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-เที่ยวยอดเขาจิงติ่งพระใหญ่องค์พระโพธิสัตว์ 10 หน้าทรงช้าง 6 งา – วัดว่านฝอ – เฉินตู-วังแพะเขียว – ถนนคอนจ่าย –วัดเหวินซู– ถนนคนเดินซุนซีลู่ –โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ถนนโบราณจิ๋งหลี่ -กรุงเทพฯ

พิเศษ : ชมโชว์ โชว์เปลี่ยนหน้ากากอันลือชื่อ
พร้อมเมนูพิเศษ : อาหารกวางตุ้ง,อาหารสมุนไพร ,สุกี้เห็ด

ฟรี!!! ตุ๊กตาหมีแพนด้า


โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง : 28 ธันวาคม – 2 มกราคม 2561 (ปีใหม่)
               29 ธันวาคม – 3 มกราคม 2561 (ปีใหม่)
               30 ธันวาคม – 4 มกราคม 2561 (ปีใหม่)
  
 
เฉินตู สกีซีหลิง ภูเขาหิมะต๋ากู่ 
6 วัน 5 คืน 


ราคา  32,900 บาท
กรุงเทพฯ–เฉินตู–ภูเขาซีหลิง-ภูเขาซีหลิง - อิสระเล่นสกีหิมะ-ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า(รถกอล์ฟ)–เมืองเม่าเสี่ยน-เม่าเสี่ยน –
ต๋ากู๋-ชมอุทยานต้ากู๋ปิงชวน–ธารน้ำแข็งพันปี(รวมกระเช้าขึ้นลง+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ ) –เม่าเสี้ยน-เดินทางกลับ เฉินตู –วัดเหวินซู - ถนนคนเดนิ ซุนซีลู่ – โชว์หน้ากาก-ถนนโบราณจิ๋งหลี่ – กรุงเทพฯ

ชมโชว์อลังการเปลี่ยนหน้ากากอันลือชื่อ 
เมนูพิเศษ อาหารสมุนไพร , อาหารกวางตุ้ง , สุกี้เห็ด

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)


เดินทาง :  วันที่ 29 - 03 มกราคม  2561
                        30 - 04 มกราคม  2561
  
 
เฉินตู สกีซีหลิง ต๋ากู่ปิงชวน 5 วัน 4 คืน

ราคา 29,900 บาท
กรุงเทพฯ เฉินตู ภูเขาซีหลิง ภูเขาซีหลิง อิสระเล่นสกีหิมะ เมืองเก่าตูเจียงเยี่ยน ช้อปปิ้งถนนคนเดินตูเจียงเยี่ยน เมืองตูเจียงเยี่ยน ชมอุทยานต้ากู๋ปิงชวน ธารน้ำแข็งพันปี ( รวมกระเช้าขึ้นลง+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ ) เม่าเสี้ยน เดินทางกลับ เฉินตู ชมวังแพะเขียว ถนนจิ่งหลี่ ยาบัวหิมะ ถนนคนเดินจิงหลี โชว์หน้ากาก ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า (รถกอล์ฟ) กรุงเทพฯ

พักระดับดี 4, 4+ ดาว ตลอดทริป
ชมโชว์พิเศษสุดอลังการ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
พิเศษเมนูอาหาร สมุนไพรจีน กวางตุ้ง ตุ๋นยาจีน และ สุกกี้เห็ด


โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง :  28 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561 (ปีใหม่)
                29 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 (ปีใหม่)
  
 
เฉินตู ภูเขาหิมะพันปี  เล่อซาน ง๊อไบ 5 วัน 4 คืน

ราคาเริ่ม 25,900 บาท
เมืองเม่าเสี้ยน – ตูเจียเยี่ยน – ชมอุทยานต้ากู่ปิงชวน – ธารน้ำแข็งพันปี ( รวมกระเข้าขึ้น-ลง+ รถอุทยาน+รถกลอ์ฟ ) ตูเจียงเยี่ยน – เล่อซาน – ร้านยา+ร้านผ้าไหม – ล่องเรือชมพระใหญ่เล่อซาน –ง๊อไบ๊ พระโพธิสัตย์สิบเศียร ชมวัดเงินวัดทอง – เฉินตู – วังแพะเขียว – วัดเหวินซู – ถนนจิ่งหลี่ – โชว์หน้ากาก  -หมีแพนด้า

พิเศษ อาหารสมุนไพร สุกี้เห็ด อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

โดยสายการบิน :  THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง:  1-5 /4-8/15-20/22-26 พ.ย 60 
               1-5 /21-25 ธันวาคม 2560
               29 ธ.ค 2560 – 2 ม.ค 2561 (ปีไหม่)
  
           
เฉินตู สกีซีหลิง จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน
***ไม่เข้าร้านรัฐบาล***


ราคา 32,900 บาท
กรุงเทพฯ เฉินตู ซีหลิง อิสระเล่นสกีหิมะ ตูเจียงเยี่ยน ช้อปปิ้งถนนโบราณตูเจียงเยี่ยน ทะเลสาบเต๋อซี ถ่ายรูปเมืองโบราณซงพาน อุทยานจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกวเต็มวัน(ไม่รวมรถเหมา) โชว์ทิเบต ถนนโบราณจิ่งหลี่ โชว์หน้ากาก ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า (รถกอล์ฟ) กรุงเทพฯ

พักหรู 4- 5 ดาว พักสกีรีสอร์ท 1 คืน
ชมโชว์ ธิเบตและโชว์เปลี่ยนหน้ากากอันลือชื่อ
พร้อมเมนูพิเศษ อาหารสมุนไพรจีน อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด


โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง : 29 ธันวาคม – 3 มกราคม 2561 (ปีใหม่)
               30 ธันวาคม – 4 มกราคม 2561 (ปีใหม่)
 
  
  
เฉินตู สกีซีหลิง ต๋ากู่ปิงชวน 5 วัน 4 คืน

ราคา 29,900 บาท
กรุงเทพฯ เฉินตู ภูเขาซีหลิง ภูเขาซีหลิง อิสระเล่นสกีหิมะ เมืองเก่าตูเจียงเยี่ยน ช้อปปิ้งถนนคนเดินตูเจียงเยี่ยน เมืองตูเจียงเยี่ยน ชมอุทยานต้ากู๋ปิงชวน ธารน้ำแข็งพันปี ( รวมกระเช้าขึ้นลง+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ ) เม่าเสี้ยน เดินทางกลับ เฉินตู ชมวังแพะเขียว ถนนจิ่งหลี่ ยาบัวหิมะ ถนนคนเดินจิงหลี โชว์หน้ากาก ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า (รถกอล์ฟ) กรุงเทพฯ

พักระดับดี 4, 4+ ดาว ตลอดทริป
ชมโชว์พิเศษสุดอลังการ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
พิเศษเมนูอาหาร สมุนไพรจีน กวางตุ้ง ตุ๋นยาจีน และ สุกกี้เห็ด


โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง :  28 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561 (ปีใหม่)
                  29 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 (ปีใหม่)
  
 
**NEW** 
เฉิงตู เม่าเสี้ยน ตูเจียงเยี่ยน 5 วัน 4 คืน
***ไม่เข้าร้านรัฐบาล***
เที่ยว 3 อุทยานธรรมชาติ

ต๋ากู่ปิงชวน ปี้ผิงโกว สือเสี้ยงหู

ราคา  31,900 บาท
กรุงเทพฯ – เฉิงตู – เม่าเสี้ยน - เม่าเสี่ยน – ต๋ากู๋-ชมอุทยาน
ต๋ากู๋ปิงชวน – ธารน้ำแข็งพันปี ( รวมกระเช้าขึ้นลง+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ )   - อุทยานปี้ผิงโกว (รวมรถอุทยาน + รถไฟฟ้า) –ตูเจียงเยี่ยน – เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน - ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า –อุทยานสือเสี้ยงหู – โชว์อลังการเปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับของเฉิงตู-ถนนคนเดินจิ่งหลี่ – กรุงเทพฯ

แถมฟรี  ตุ๊กตาหมีแพนด้า 
ชมโชว์อลังการ  เปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับของเฉิงตู
เมนูพิเศษ อาหารสมุนไพร,อาหารกวางตุ้ง,สุกี้เห็ดหม้อไฟ 

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เดินทาง : วันที่ 12-16 / 13-17 เมษายน 2562
(สงกรานต์)