0
LINE ID
tcltravel
Follow us On
tcltravelcenter
tclcentertravel@hotmail.co.th
 
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2013-05-22
จำนวนสมาชิก : 1 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-12-15
จำนวนครั้งที่ชม : 498,646 ครั้ง
Online : 15 คน
จำนวนสินค้า : 91 รายการ

ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว บิน TG ไม่ลงร้าน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 
สำหรับผู้ที่ดูผ่านมือถือคลิกตรงนี้
(คลิกเพื่อการแสดงผลที่ดียิ่งขึ้น)

เฉินตู เล่อซาน ง๊อไบ๊ จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน 

ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวอย่างเดียว!
ราคา  41,900 บาท
กรุงเทพฯ  –  เฉินตู  – ล่องเรือชมพระใหญ่เล่อซาน – ง้อไบ๊ – เที่ยวยอดเขาจิงติ่งพระใหญ่ องค์พระโพธิสัตว์ 10 หน้า ทรงช้าง 6 งา – วัดว่านฝอ – ช้อปปิ้งถนนโบราณตูเจียง                เยี่ยน – เฉินตู - ทะเลสาบเต๋ซี – ถ่ายรูปเมืองโบราณซงพาน – จิ่วจ้ายโกว – อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกวเต็มวัน – โชว์ทิเบต – จิ่วจ้ายโกว - เฉินตู - ถนนคนเดินซุนซินลู่ – โชว์หน้ากาก – ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ) – วัดเหวินซู – กรุงเทพ ฯ

ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก และ โชว์ ธิเบต  
เมนูพิเศษอาหารสมุนไพร อาหารกวางตุ้ง บุฟเฟ่ และ สุกี้เห็ด  

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง :  วันที่ 10-15 / 12-17 / 13-18 เมษายน  2563
  

 
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน ง๊อไบ๊
6 วัน 5 คืน

***ไม่เข้าร้านรัฐบาล***
***พัก5ดาว***
  

ราคา  36,900 บาท
กรุงเทพฯ – เฉินตู – เล่อซาน – ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน – ง๊อไบ๊ - เที่ยวเขาจิงติ่ง-ระ่งพระใหญ่องค์พระโพธิสัตว์ 10 หน้า ทรงช้าง 6 งา –วัดว่านฝอ – เฉินตู - เฉิงตู – เม่าเสี้ยน – จิ่วจ้ายโกว – ชมทะเลสาบเต๋อซี – เมืองโบราณซงพาน  - อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มวัน – ชมโชว์ทิเบต - เฉิงตู – ชุนซีลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากากต้นฉบิบของเฉิงตู - ถนนคนเดินจิงหลี่ - กรุงเทพฯ

รับได้อีก 4 ที่ (28-02 มค.63)

ชมโชว์อลังการ  เปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับของเฉิงตู
, โชว์ทิเบต
เมนูพิเศษ อาหารสมุนไพร,อาหารกวางตุ้ง,อาหารบุฟเฟ่ต์

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง :  วันที่ 27-01 / 28-02 มกราคม 63 (ปีใหม่)
  
 
 
เฉิงตู ซีหลิง ต๋ากู่ปิงชวน หิมะฟีเวอร์
5 วัน 4 คืน  


ราคา  32,900 บาท
***ไม่เข้าร้านรัฐบาล***
***พักบนเขาสกีรีสอร์ท***
   
กรุงเทพฯ – เฉินตู – ซีหลิง - อิสระเล่นสกีหิมะเต็มวัน (สกี ซีหลิง) – เม่าเสี้ยน - เม่าเสี่ยน – ต๋ากู๋-ชมอุทยานต๋ากู๋ปิงชวน – ธารน้ำแข็งพันปี ( รวมกระเช้าขึ้นลง+รถอุทยาน+ รถกอล์ฟ ) – เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน - เฉิงตู – วังแพะเขียว – ถนนคนเดินจิ่งหลี่ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับเฉิงตู - ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า - กรุงเทพฯ 

รับได้อีก 3 ที่ (28-01 มค.63)

ชมโชว์อลังการ  เปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับของเฉิงตู
เมนูพิเศษ อาหารสมุนไพร,อาหารกวางตุ้ง,สุกี้เห็ด

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง :  วันที่ 28-01/29-02 มกราคม 63 (ปีใหม่)
  
 
 
เฉิงตู ซีหลิง เล่อซาน ง๊อไบ๊
5 วัน 4 คืน

***ไม่เข้าร้านรัฐบาล***
***พัก5ดาว***
   

ราคา  35,900 บาท
กรุงเทพฯ – เฉินตู – ซีหลิงซาน - อิสระเล่นสกีหิมะ (สกี ซีหลิง) – เฉิงตู – ชุนซีลู่ – ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับเฉิงตู - เฉิงตู – วังแพะเขียว – ถนนคนเดินจิ่งหลี่ – เล่อซาน  -  ล่องเรือชมพระใหญ่เล่อซาน – ง๊อไบ๊ - เที่ยวเขาจิงติ่ง-ระ่งพระใหญ่องค์พระโพธิสัตว์ 10 หน้า ทรงช้าง 6 งา –วัดว่านฝอ – เฉินตู - ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า - กรุงเทพฯ

ชมโชว์อลังการ  เปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับของเฉิงตู
เมนูพิเศษ อาหารสมุนไพร,อาหารกวางตุ้ง,สุกี้เห็ด

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง :  วันที่ 28-01/29-02 มกราคม 63 (ปีใหม่)
  
 
 
เฉิงตู ปี้ผิงโกว สกีเจ๋อกู่ซาน 
5 วัน 4 คืน

***ไม่เข้าร้านรัฐบาล*** 

ราคา  38,900 บาท
แถมฟรี  ตุ๊กตาหมีแพนด้า 
กรุงเทพฯ – เฉินตู – เม่าเสี้ยน - เจ๋อกู่ซาน – อิสระเล่นลานสกีเจ๋อกู่ – อาบน้ำแร่ออนเซ็นท่ามกลางธรรมชาติ - อุทยานปี้ผิงโกว (รวมรถอุทยาน) เต็มวัน - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถกอล์ฟ) – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – วัดต้าสือ – โชว์เปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับ  - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ - กรุงเทพฯ
ชมโชว์อลังการ เปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับของเฉิงตู
เมนูพิเศษ อาหารสมุนไพร

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง :  วันที่ 28-01 / 29-02 มกราคม 63
  
 
เฉิงตู ทิเบต รถไฟหลังคาโลก 

ราคา  69,900 บาท
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – เมืองเฉินตู – วังแพะเขียว – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - เมืองเฉินตู –  บินภายใน สู่ นครลาซา  - เขาเหย้าหวังซาน – พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยา – วัดเซรา (ไฮไลท์) - พระราชวังโปตาลากง (ไฮไลท์) –  วัดโจคัง – ถนนแปดเหลี่ยม -  ทะเลสาบยามดก – โรงงานสมุนไพรทิเบต – เมืองลาซา - เมืองลาซา – นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก สู่ เมืองซีหนิง - เมืองซีหนิง – บินภายใน สู่ เมืองเฉินตู  - ช้อปปิ้งถนนโบราณจินลี่ – กรุงเทพฯ  ชมโชว์อลังการเปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับเฉิงตู

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)


เดินทาง :  22-29 พฤศจิกายน 62
05-12 ธันวาคม 62
25-01 / 28-04 มกราคม 63 (
เทศกาลปีใหม่)
  
 
เฉิงตู สี่ดรุณี
5 วัน 3 คืน 


ราคาเริ่มต้น  19,999 บาท
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-กรุงเทพฯ-เฉิงตู (MU5036 : 03.10-07.35)
อุทยานภูเขาสี่ดรุณี-หุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน)-ยื่อหลง-ยื่อหลง-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าว่อหลง-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-ง้อไบ๊-ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้าไฟฟ้า)
องค์ผู่เสียนทรงช้าง-เฉิงตู-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-วัดเหวินซู-ถนนโบราณจินหลี่-ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่-ถนนคนเดินชุนซีลู่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ (MU5035 : 23.30-02.05+1)

เมนูพิเศษ อาหารสมุนไพรจีน

โดยสายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)

เดินทาง :  20-24 พ.ย./25-29 พ.ย./2-6 ธ.ค./11-15 ธ.ค./17-21 ธ.ค./21-25 ธ.ค. 62
  
 
 
จิ่งจ้ายโกว สัมผัสความอลังการมรดกโลก 6 วัน 5 คืน 

ราคา  25,999 บาท
กรุงเทพฯ-เฉิงตู (CA472 : 18.20-22.40)
เฉิงตู-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รถเวียนในอุทยาน)-โชว์ทิเบต-จิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-เม่าเสี้ยน-เม่าเสี้ยน-เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้า(รวมรแบตเตอรี่)
-ถนนชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ (CA471 : 14.55-17.05)

 
ชมความงาม 2 มรดกโลกทางธรรมชาติ
เมนูพิเศษ ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน

โดยสายการบิน : AIR CHINA ( CA )

เดินทาง :  26 พ.ย. - ธ.ค. 62
  
 
                           

ทัวร์เฉิงตู

ทัวร์เฉิงตู พรีเมี่ยม ระดับ 5 ดาว ทัวร์เฉินตู 5 ดาว เส้นทางเฉิงตู เราชำนาญด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในราคาที่ตุณจับต้องได้ คุณภาพ เน้นบริการ ทัวร์ไม่ลงร้านรัฐบาล ไม่ลงร้านรัฐบาล ทัวร์เฉิงตูไม่ลงร้านรัฐบาล ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง และ ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า มีให่ท่านเลือกหลากหลายโปรแกรมอาทิเช่น ทัวร์ซีหลิง เที่ยวซีหลิง สกีรีสอร์ต ทัวร์ต๋ากู่ปิงชวน เที่ยวต๋ากู่ปิงชวน ธารหิมะน้ำแข็งพันปี ทัวร์จิ่วจ้ายโกว เที่ยวจิ่วจ้ายโกว จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เที่ยวหวงหลง ทัวร์หวงหลง ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี เที่ยวภูเขาสี่ดรุณี เที่ยวเล่อซาน ทัวร์เล่อซาน พระใหญ่เล่อซาน ล่องเรือชมพระใหญ่เล่อซาน ขึ้นเขาง๊อไบ๊ ทัวร์ง๊อไบ๊ พระโพธิสัตว์ผู่เศียรผ่อสัก วัดว่านฝอ วัดเป้ากั๋ว ของเมืองเล่อซาน งีอไบ๊ ถนนคนเดินจิ่งหลี่ ชุนซีลู่ ควานจ๋าย ซอยกว้างซอยแคบ วังแพะเขียว ศาลเจ้าสามก๊ก ที่อยู่ติดกับถนนจิ่งหลี่ หรือ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ต้นฉบับ เฉิงตู ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า หรือสามารถต่อเครื่องบินภายใน สู่ เส้นทางสายไหม เต้าเฉิง ย่าติง คันติ้ง คานาสื่อ อูลูหมู่ฉี ภูเขาสายรุ้ง หลานโจว จางเย่ ตุนหวง ทัวร์เฉิงตูตุลาคม62 ทัวร์เฉิงตู2020 ทัวร์เฉิงตูปีใหม่ ทัวร์เฉิงตูปีใหม่63 ทัวร์เฉิงตูใบไม้เปลี่ยนสี ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว62 เที่ยวจิ่วจ้ายโกว ได้ตลอดทั้งปี ทัวร์จิ่วจ้ายโกวปีใหม่ ทัวร์เฉิงตูสงกรานต์ ทัวร์เฉิงตูสงกรานต์ 2563 เฉิงตูสงกรานต์ ทัวร์จิ่วจ้ายโกวสงกรานต์  ทัวร์จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์ 2563 เฉิงตู เทสกาลสงกรานต์ เราคัดสรรมาให้คุณ