0
LINE ID
tcltravel
Follow us On
tcltravelcenter
tclcentertravel@hotmail.co.th
 

 
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2013-05-22
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-09-14
จำนวนครั้งที่ชม : 384,214 ครั้ง
Online : 29 คน
จำนวนสินค้า : 91 รายการ

ทัวร์เฉินตู

เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว
UNSEEN ถ้ำพระใหญ่แกะสลัก
6 วัน 5 คืน 

ราคา  40,900 บาท
สนามบินสุวรรณภูมิ  - เฉิงตู – ศาลเจ้าสามก๊ก – ถนนคนเดินจิ่งหลี่  - ทะเลสาบเต๋อซี – เมืองโบราณซงพาน – จิ่วจ้ายโกว - อุทยานจิ่วจ้ายโกว ( เต็มวัน )  - โชว์ทิเบต - อุทยานแห่งชาติหวงหลง – ตูเจียงเยี่ยน - เล่อซาน - ถ้ำพระแกะสลักเล่อซาน – ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ศูนย์วิจัยอนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถราง) – กรุงเทพฯ 

ชมโชว์อลังการ  เปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับของเฉิงตู , โชว์ทิเบต
เมนูพิเศษ อาหารสมุนไพร,อาหารกวางตุ้ง

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง :  วันที่ 18 - 23 / 19-24  ตุลาคม  2562
23 - 28 ตุลาคม 2562
  
 
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 
ต๋ากู่ปิงชวน 6 วัน 5 คืน
 

***ไม่เข้าร้านรัฐบาล***
ราคา  39,900 บาท
สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉิงตู – เม่าเสี้ยน - เม่าเสี้ยน – ต๋ากู่ – ชมอุทยานต๋ากู่ปิงชวน – ธารน้ำแข็งพันปี(รวมกระเช้าขึ้นลง+รถอุทยาน) - เม่าเสี้ยน – อุทยานแห่งชาติหวงหลง(รวมกระเช้าขึ้น) – จิ่วจ้ายโกว - อุทยานจิ่วจ้ายโกว เหมารถอุทยาน (เต็มวัน) – ชมโชว์ทิเบต - ทะเลสาบเต๋อซี – เมืองโบราณซงพาน – เฉิงตู – ชุนซีลู่ – ชมโชว์การแสดงเปลี่ยนหน้ากาก - ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า(รวมรถกอล์ฟ) – ถนนคนเดินจิ่งหลี่ – กรุงเทพฯ 

ชมโชว์อลังการ  เปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับของเฉิงตู , โชว์ทิเบต
เมนูพิเศษ อาหารสมุนไพร,อาหารกวางตุ้ง,อาหารบุฟเฟ่ต์

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง :  วันที่ 12 - 17 / 23-28  ตุลาคม  2562
  
 
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง๊อไบ๊ 6 วัน 5 คืน
***ไม่เข้าร้านรัฐบาล*** 

ราคา  42,900 บาท
กรุงเทพ – เฉิงตู – ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน – ง๊อไบ๊-เที่ยวยอดเขาจินติ่งพระใหญ่ องค์พระโพธิสัตว์ 10 หน้า ทรางช้าง 6 งา – วัดว่านฝอ – ตูเจียงเยี่ยน – เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน - ตูเจียงเยี่ยน – อุทยานแห่งชาติหวงหลง(รวมกระเช้าขึ้น) – จิ่วจ้ายโกว - อุทยานจิ่วจ้ายโกว เหมารถอุทยาน ( เต็มวัน ) – ชมโชว์ทิเบต - เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเต๋อซี – เฉิงตู – ชุนซีลู่ – ชมโชว์การแสดงเปลี่ยนหน้ากาก - ศุนย์วิจัยหมีแพนด้า(รวมรถกอล์ฟ) – กรุงเทพฯ

ชมโชว์อลังการ  เปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับของเฉิงตู
เมนูพิเศษ อาหารสมุนไพร,อาหารกวางตุ้ง,อาหารบุฟเฟ่ต์

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง :  วันที่ 19 -24  ตุลาคม  2562
  
 
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน ง๊อไบ๊
6 วัน 5 คืน

***ไม่เข้าร้านรัฐบาล***
***พัก5ดาว***
  

ราคา  36,900 บาท
กรุงเทพฯ – เฉินตู – เล่อซาน – ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน – ง๊อไบ๊ - เที่ยวเขาจิงติ่ง-ระ่งพระใหญ่องค์พระโพธิสัตว์ 10 หน้า ทรงช้าง 6 งา –วัดว่านฝอ – เฉินตู - เฉิงตู – เม่าเสี้ยน – จิ่วจ้ายโกว – ชมทะเลสาบเต๋อซี – เมืองโบราณซงพาน  - อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มวัน – ชมโชว์ทิเบต - เฉิงตู – ชุนซีลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากากต้นฉบิบของเฉิงตู - ถนนคนเดินจิงหลี่ - กรุงเทพฯ

ชมโชว์อลังการ  เปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับของเฉิงตู
, โชว์ทิเบต
เมนูพิเศษ อาหารสมุนไพร,อาหารกวางตุ้ง,อาหารบุฟเฟ่ต์

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง :  วันที่ 27-01 / 28-02 มกราคม 2563 (ปีใหม่)
  
 
เฉิงตู ซีหลิง เล่อซาน ง๊อไบ๊
5 วัน 4 คืน

***ไม่เข้าร้านรัฐบาล***
***พัก5ดาว***
   

ราคา  35,900 บาท
กรุงเทพฯ – เฉินตู – ซีหลิงซาน - อิสระเล่นสกีหิมะ (สกี ซีหลิง) – เฉิงตู – ชุนซีลู่ – ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับเฉิงตู - เฉิงตู – วังแพะเขียว – ถนนคนเดินจิ่งหลี่ – เล่อซาน  -  ล่องเรือชมพระใหญ่เล่อซาน – ง๊อไบ๊ - เที่ยวเขาจิงติ่ง-ระ่งพระใหญ่องค์พระโพธิสัตว์ 10 หน้า ทรงช้าง 6 งา –วัดว่านฝอ – เฉินตู - ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า - กรุงเทพฯ

ชมโชว์อลังการ  เปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับของเฉิงตู
เมนูพิเศษ อาหารสมุนไพร,อาหารกวางตุ้ง,สุกี้เห็ด

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง :  วันที่ 28-01/29-02 มกราคม 2563 (ปีใหม่)
  
 
เฉิงตู ปี้ผิงโกว สกีเจ๋อกู่ซาน 
5 วัน 4 คืน

***ไม่เข้าร้านรัฐบาล*** 

ราคา  38,900 บาท
แถมฟรี  ตุ๊กตาหมีแพนด้า 
กรุงเทพฯ – เฉินตู – เม่าเสี้ยน - เจ๋อกู่ซาน – อิสระเล่นลานสกีเจ๋อกู่ – อาบน้ำแร่ออนเซ็นท่ามกลางธรรมชาติ - อุทยานปี้ผิงโกว (รวมรถอุทยาน) เต็มวัน - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถกอล์ฟ) – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – วัดต้าสือ – โชว์เปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับ  - ถนนคนเดินจิ่งหลี่ - กรุงเทพฯ
ชมโชว์อลังการ เปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับของเฉิงตู
เมนูพิเศษ อาหารสมุนไพร

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง :  วันที่ 28-01 / 29-02 มกราคม 2563
  
 
**NEW** 
เฉิงตู เม่าเสี้ยน ตูเจียงเยี่ยน 6 วัน 5 คืน
***ไม่เข้าร้านรัฐบาล***
เที่ยว 3 อุทยานธรรมชาติ

ต๋ากู่ปิงชวน ปี้ผิงโกว สือเสี้ยงหู

ราคา  33,900 บาท
12-17 เมษายน 2562
รับได้อีก :
4 ที่ เท่านั้น
กรุงเทพฯ – เฉิงตู – เม่าเสี้ยน - เม่าเสี่ยน – ต๋ากู๋-ชมอุทยาน
ต๋ากู๋ปิงชวน – ธารน้ำแข็งพันปี ( รวมกระเช้าขึ้นลง+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ )   - อุทยานปี้ผิงโกว (รวมรถอุทยาน + รถไฟฟ้า) –ตูเจียงเยี่ยน – เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน - ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า –อุทยานสือเสี้ยงหู – โชว์อลังการเปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับของเฉิงตู-ถนนคนเดินจิ่งหลี่ – กรุงเทพฯ

แถมฟรี  ตุ๊กตาหมีแพนด้า 
ชมโชว์อลังการ  เปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับของเฉิงตู
เมนูพิเศษ อาหารสมุนไพร,อาหารกวางตุ้ง,สุกี้เห็ดหม้อไฟ 

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เดินทาง : วันที่ 12-17 เมษายน 2562 (สงกรานต์)
  
 
**NEW** 
เฉิงตู เม่าเสี้ยน ตูเจียงเยี่ยน 5 วัน 4 คืน
***ไม่เข้าร้านรัฐบาล***
เที่ยว 3 อุทยานธรรมชาติ

ต๋ากู่ปิงชวน ปี้ผิงโกว สือเสี้ยงหู

ราคา  31,900 บาท
12-16 เมษายน 2562
รับได้อีก : 
6 ที่ เท่านั้น
กรุงเทพฯ – เฉิงตู – เม่าเสี้ยน - เม่าเสี่ยน – ต๋ากู๋-ชมอุทยาน
ต๋ากู๋ปิงชวน – ธารน้ำแข็งพันปี ( รวมกระเช้าขึ้นลง+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ )   - อุทยานปี้ผิงโกว (รวมรถอุทยาน + รถไฟฟ้า) –ตูเจียงเยี่ยน – เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน - ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า –อุทยานสือเสี้ยงหู – โชว์อลังการเปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับของเฉิงตู-ถนนคนเดินจิ่งหลี่ – กรุงเทพฯ

แถมฟรี  ตุ๊กตาหมีแพนด้า 
ชมโชว์อลังการ  เปลี่ยนหน้ากากต้นฉบับของเฉิงตู
เมนูพิเศษ อาหารสมุนไพร,อาหารกวางตุ้ง,สุกี้เห็ดหม้อไฟ 

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เดินทาง : วันที่ 12-16 / 13-17 เมษายน 2562
(
สงกรานต์)
  
 
**NEW**
เฉิงตู  ง๊อไบ๊ เล่อซาน ต๋ากู่ปิงชวน
5 วัน 4 คืน


**พักระดับ 4-5 ดาว**
**ไม่เข้าร้านรัฐบาล**
ราคา  32,900 บาท
กรุงเทพฯ – เฉิงตู – เม่าเสี้ยน - เม่าเสี่ยน – ต๋ากู๋-ชมอุทยานต๋ากู๋ปิงชวน – ธารน้ำแข็งพันปี ( รวมกระเช้าขึ้นลง+รถอุทยาน+ รถกอล์ฟ ) - เล่อซาน – ล่องเรือชมพระใหญ่เล่อซาน – ง๊อไบ๊ – ชมโชว์กังฟูต้นฉบับพรรคง๊อไบ๊ -เที่ยวยอดเขาจิงติ่งพระใหญ่ องค์พระโพธิสัตว์ 10 หน้า ทรงช้าง 6 งา –วัดว่านฝอ – เฉิงตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ถนนโบราณจิ่งหลี่ – กรุงเทพฯ

แถมฟรี  ตุ๊กตาหมีแพนด้า 
ชมโชว์อลังการ การแสดงกังฟูง๊อไบ๊ ต้นฉบับ
เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง อาหารสมุนไพร สุกี้เห็ดหม้อไฟ

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เดินทาง : วันที่ 12-16 / 13-17 เมษายน 2562 (สงกรานต์)