0
LINE ID
tcltravel
Follow us On
tcltravelcenter
tclcentertravel@hotmail.co.th
 

 
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2013-05-22
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-09-14
จำนวนครั้งที่ชม : 384,249 ครั้ง
Online : 27 คน
จำนวนสินค้า : 91 รายการ

ทัวร์ฮ่องกง

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน 

ราคาเริ่มต้น  9,999 บาท
สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – ช้อปปิ้งถนนนาธาน – The Avenue of Stars – The Symphony of Light - ฮ่องกง – สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) - ฮ่องกง – วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – สนามบินฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ
โดยสายการบิน : THAI SMILE (WE)
เดินทาง :  เมษายน - พฤษภาคม 2562
  
 
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน 3วัน 2คืน 

ราคาเริ่มต้น  9,999 บาท
สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – ช้อปปิ้งถนนนาธาน – The Avenue of Stars – The Symphony of Light - ฮ่องกง – สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) - ฮ่องกง – วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – สนามบินฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน : THAI SMILE (WE)
เดินทาง :  มีนาคม - เมษายน 2562