0
LINE ID
tcltravel
Follow us On
tcltravelcenter
tclcentertravel@hotmail.co.th
 
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2013-05-22
จำนวนสมาชิก : 1 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-06-08
จำนวนครั้งที่ชม : 450,746 ครั้ง
Online : 11 คน
จำนวนสินค้า : 91 รายการ

ทัวร์อินเดีย


     
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ด ภูเขาหิมะโซนามาร์ค  8 วัน 7 คืน

ราคา 42,995 บาท
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-เดลี ศรีนาคา-พาฮาแกมกิจกรรมขี่ม้า-สวนชาลิมาร์-สวนนิชาท-เคเบิลคาร์ -กุลมาร์ค-โซนามาร์คกราเซียร์น้ำแข็ง-สวนดอกทิวลิป-ล่องทะเลสาบดาลชมสวนผักลอยน้ำ วิถีชีวิตชาวบ้านที่น่ารักริมน้ำ ภูเขาหิมะที่สวยงามล้อมรอบทะเลสาบ - กรุงเทพฯ

พิเศษมีอาหารไทยเสริมให้ทุกมื้อ
พิเศษเที่ยวชมเทศกาลดอกทิวลิป

โดยสายการบิน :  AIR INDIA (AI)

เดินทาง:  วันที่ 1 - 8 เมษายน 2563 และ 12 - 19 เมษายน 2563 
  
 
อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน
4 ตำบล  8 วัน 7 คืน


ราคา  41,995 บาท
กรุงเทพฯ – พุทธคยา พระมหาเจดีย์พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระพุทธเมตตา - พุทธคยา - ราชคฤห์ เขาคิชฌกูฏ วัดเวฬุวัน นาลันทา หลวงพ่อดำ - พุทธคยา - พุทธคยา - วัดญี่ปุ่น วัดทิเบต วัดภูฏาน วัดไทย - ปัตนะ - ปัตนะ เวสาลี วัดป่ามหาวัน - กุสินารา สังเวชนียสถานกุสินารา - กุสินารา มกุฏพันธเจดีย์ - ลุมพินี เนปาล สังเวชนียสถานลุมพินี - สาวัตถี วัดเชตะวัน - เมืองพาราณสี - เมืองพาราณสี ล่องเรือแม่น้ำคงคา ธรรมเมกขสถูป สารนาถ - กรุงเทพฯ


โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (WE)
ปฎิบัติการโดยสายการบิน THAI SMILE AIRWAYS

เดินทาง :  วันที่ 07-14 ธันวาคม 2562