0
LINE ID
tcltravel
Follow us On
tcltravelcenter
tclcentertravel@hotmail.co.th 

 
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2013-05-22
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-05-22
จำนวนครั้งที่ชม : 359,339 ครั้ง
Online : 22 คน
จำนวนสินค้า : 91 รายการ

ทัวร์ภูฎาน

 
ภูฏาน 5 วัน 4 คืน
ทิมพู – พูนาคา – พาโร – วัดทักซัง

ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท
สุวรรณภูมิ พาโร พาโรซอง National Museum ตาชิโชซอง ทิมพู National Memorial Chorten โดชูลาพาส วัดชิมิลาคัง พูนาคาซอง พูนาคา ทิมพู พระศรีสัจจธรรม สวนสัตว์แห่งชาติ ห้องสมุดแห่งชาติ พาโร พิชิตวัดถ้ำพยัครเหิร พาโร กรุงเทพฯ

น้ำดื่มบริการให้ตลอดวัน
ระบำหน้ากาก Mask Dance และระบำพื้นเมือง จัดแสดงเฉพาะคณะเราเท่านั้น
อาหารเสริมจากเมืองไทยทุกมื้อ
บริการ ชา/กาแฟ หลังอาหาร
ฟรี!!! ค่าม้า ขึ้นวัดทักซัง
ชุดประจำชาติเพื่อใส่เดินชมเมือง


โดยสายการบิน :  THAI SMILE(TG)
เดินทาง : 14-18 / 21-25 ธันวาคม 2559
                28 ธันวาคม 2559 - 1 มกราคม 2560
(ปีใหม่)
               
 29 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 (ปีใหม่)
                1-5 / 4-8 / 8-12 / 11-15 / 18-22 / 25-29 ม.ค. 2560
                1-5 / 9-13 / 15-19 / 22-26 กุมภาพันธ์ 2560
  
 
Bhutan Selected 5 วัน


ราคาเริ่มต้น  52,999 บาท
วันแรก     กรุงเทพฯ พาโร ทิมพู
วันที่สอง  ทิมพู ปูนาคา 
วันที่สาม  ปูนาคา ทิมพู พาโร
วันที่สี่      พาโร
วันที่ห้า    พาโร กรุงเทพฯ

โดยสายการบิน: ดรุ๊กแอร์ (KB)
เดินทาง :  สิงหาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560
  
 
Le Meridien Package 5 วัน


ราคาเริ่มต้น 65,999 บาท
วันแรก     กรุงเทพฯ พาโร ทิมพู
วันที่สอง   ทิมพู ปูนาคา ทิมพู
วันที่สาม   ทิมพู พาโร
วันที่สี่       พาโร
วันที่ห้า     พาโร กรุงเทพฯ

โดยสายการบิน :  ภูฏานแอร์ไลน์ (KB)
เดินทาง :  สิงหาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560
  
 
SPECIAL BHUTAN  5 วัน


ราคาเริ่มต้น 41,999 บาท
วันแรก     กรุงเทพฯ พาโร ทิมพู 
วันที่สอง  ทิมพู ปูนาคา 
วันที่สาม  ปูนาคา ทิมพู  พาโร
วันที่สี่      พาโร
วันที่ห้า    พาโร  กรุงเทพฯ

โดยสายการบิน :  ดรุ๊กแอร์ (KB)
เดินทาง :  3-7 / 10-14 / 12-16 /17-21 / 24-28 ส.ค. 2559
               10-14 กันยายน 2559
               5-9 / 22-26 ตุลาคม 2559      
               1-5 ธันวาคม 2559
               31 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560      
  
 
BHUTAN PACKAGE 5 วัน


ราคาเริ่มต้น 41,999 บาท
วันแรก     กรุงเทพฯ พาโร ทิมพู 
วันที่สอง   ทิมพู ปูนาคา 
วันที่สาม   ปูนาคา ทิมพู พาโร
วันที่สี่       พาโร
วันที่ห้า     พาโร กรุงเทพฯ

โดยสายการบิน :  ดรุ๊กแอร์ (KB)
เดินทาง :  สิงหาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560