0
LINE ID
tcltravel
Follow us On
tcltravelcenter
tclcentertravel@hotmail.co.th
 
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2013-05-22
จำนวนสมาชิก : 1 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-12-15
จำนวนครั้งที่ชม : 492,231 ครั้ง
Online : 3 คน
จำนวนสินค้า : 91 รายการ

ทัวร์ตรุกี

ตุรกี เที่ยวสุดคุ้ม 2 ทวีป/ชมบ้านพระแม่มารี/นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเมืองโบราณเปอร์กามัม
9วัน6คืน 


ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท
-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี-เมืองอังการ่า - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ 
-เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี - เมืองชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส – โรงละครอะโครโปลิส-เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ชม : หุบเขาอุซิซาร์
เมนูพิเศษ : พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน

โดยสายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)

เดินทาง :  2-10/3-11/8-16/9-17/15-23/16-24/22-30 พ.ย./5-13/6-14/7-15/21-29/22-30/23-31 ธ.ค.62/24-1/25-2/29-6/30-7 ม.ค.63
  

 
ตุรกี ดินแดนแห่งเทพนิยาย/ชมพระราชวังโดลมาบาเช่
9วัน6คืน


ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท
-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี-ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก - เมืองคัปปาโดเจีย-เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ-เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – สวนผีเสื้อ  – เมืองปามุคคาเล่-เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – โรงงานผลิตเครื่องหนัง-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ชม : เมืองโบราณเอฟฟิซุส
เมนูพิเศษ : อาหารไทย

โดยสายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)

เดินทาง :  1-9/11-19/15-23/18-26 ม.ค.63/24 ม.ค.-1 ก.พ./25 ม.ค.- 2 ก.พ./1-9/2-10/7-15/8-16/9-17/14-22 ก.พ.63
  

 
TURKEY ซุปตาร์บอลลูน 9 วัน 6 คืน 

ราคาเริ่มต้น  28,999 บาท
กรุงเทพฯ –เมืองอิสตันบลู - เมืองอิสตันบลู – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - เมืองอิสตันบลู-เมืองบูร์ซา-Grand Mosque-Green Tomb-เมืองอิชเมียร์ - เมืองอิชเมียร์-เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง-บ้านพระแม่มารี-เมืองปามุคคาเล่ - เมืองปามุคคาเล่-นครโบราณเฮียราโพลิส-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลานาเมืองคัปปาโดเกีย-คาราวานสไลน์ - เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองซาแฟรนโบลู-หอคอยฮิเดอร์ริค - เมืองซาแฟรนโบลู-ทะเลสาบซาพานจา-เมืองอิสตันบลู-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - สนามบินกรงุอิสตันบลู- สนามบินกรุงอิสตันบลู-กรุงเทพฯ

ชมโชว์การแสดง ระบำหน้าท้อง

โดยสายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)

เดินทาง : 02-10 / 08-16 / 11-19 / 13-21 / 16-24
21-29 พฤศจิกายน 62

23-01 / 26-04 / 28-06 / 01-09 / 02-10 / 03-11 
07-15 / 10-18 / 12-20 / 17-25 /23-31 ธันวาคม 62

31-08 มกราคม 63 (เทศกาลปีใหม่)
  
 
LUXURY RIVIERA TURKEY 

พักโรงแรม 5 ดาว 4 คืน
บินภายในเดินทางไม่เหนื่อย


ราคา  49,900 บาท

สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล - อิสตันบูล-อิซเมียร์-ปามุคคาเล่ - ปามุคคาเล่-อันตาเลีย - เมืองอันตาเลีย-เมืองคัปปาโดเกีย - คัปปาโดเกีย-ไคเซอร์รี่-อิสตันบูล - อิสตันบูล - กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร

พิเศษ ลิ้มรสอาหารในร้านที่วิวสวยที่สุดในอิสตันบูล


โดยสายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)

เดินทาง :  25-01 มกราคม 2563(เทศกาลปีใหม่)
                29-05 มกราคม 2563(
เทศกาลปีใหม่)
                30-06 มกราคม 2563(
เทศกาลปีใหม่)