0
LINE ID
tcltravel
Follow us On
tcltravelcenter
tclcentertravel@hotmail.co.th
 
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2013-05-22
จำนวนสมาชิก : 1 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-11-16
จำนวนครั้งที่ชม : 397,981 ครั้ง
Online : 19 คน
จำนวนสินค้า : 91 รายการ

ทัวร์ฉงชิ่ง

ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง 5 วัน 4 คืน

ราคา  28,999 บาท
**ไม่เข้าร้านรัฐบาล**
กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-อู่หลง - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน)-ระเบียงกระจก-ถนนแปะก๊วย - อู่หลง-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)-ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย - ฉงชิ่ง-ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋-ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ


เมนูพิเศษ สุกี้เสฉวน 

โดยสายการบิน : THAI SMILE (WE)

เดินทาง :  วันที่ 12 - 16  ตุลาคม  2562
  
 
ฉงชิ่ง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง
5 วัน 4 คืน 


**ไม่เข้าร้านรัฐบาล**
ราคา  39,999 บาท
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง - ลงเรือสำราญ CENTURY LEGEND CRUISE - ผ่านเมืองเฟิงตู-ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้-งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ - ช่องแคบชวีถังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนี่ซี-งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ - ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง-นั่งลิฟท์ข้ามเขื่อนซานเสียต้าป้า-ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ)เมืองอี๋ชาง-นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับสู่ฉงชิ่ง - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย-ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ          

เมนูพิเศษ สุกี้เสฉวน

โดยสายการบิน : THAI SMILE (WE)

เดินทาง :  วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2562