0
LINE ID
tcltravel
Follow us On
tcltravelcenter
tclcentertravel@hotmail.co.th
 

 
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2013-05-22
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-09-14
จำนวนครั้งที่ชม : 384,255 ครั้ง
Online : 26 คน
จำนวนสินค้า : 91 รายการ

ทัวร์ฉงชิ่ง

ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง พระพุทธรูปแกะสลัก 5 วัน 4 คืน 

ราคาเริ่มต้น  19,999 บาท
กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-อู่หลง - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน)-ระเบียงกระจก -อู่หลง-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)-ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย - ฉงชิ่ง-ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋-ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว -อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ


เมนูพิเศษ สุกี้เสฉวน

โดยสายการบิน : THAI SMILE (WE)


เดินทาง :  มีนาคม - มิถุนายน 2562
  
 
ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู่ 5 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น  21,999 บาท
กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-อู่หลง-อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)-ระเบียงกระจก-อู่หลง-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)-ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว-ฉงชิ่ง-ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋-ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ


เมนูพิเศษ สุกี้เสฉวน

โดยสายการบิน : THAI SMILE (WE)

เดินทาง :  วันที่ 10-14 / 24-28 สิงหาคม 2561
07-11 / 21-25 กันยายน 2561
12-16 / 27-31 ตุลาคม 2561
24-28 พฤศจิกายน 2561
22-26 ธันวาคม 2561

28-01 / 29-02 มกราคม 2562 (ช่วงปีใหม่)
  
 
ฉงชิ่ง สะพานกระจกลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก
อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 4วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น  19,999 บาท
กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-อู่หลง-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)-อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)        ระเบียงกระจก-อู่หลง-ว่านเซิ่น-สะพานกระจกลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก-ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว-พิพิธภัณฑ์ซานเสีย-มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก)-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ


เมนูพิเศษ สุกี้เสฉวน

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง :  22-25 มีนาคม 2561 
29-1 , 06-09 , 13-16 , 14-17 , เมษายน 2561
10-13 , 26-29 พฤษภาคม 2561
14-17 มิถุนายน 2561
28-01 กรกฎาคม 2561  
  
 
NEW ฉงชิ่ง ต้าจู๋  อู่หลง 4 วัน 3 คืน
*เที่ยวครบทุกไฮไลท์
*พักดีระดับ 5 ดาว


ราคา  26,900 บาท
สนามบินสุวรรณภูมิ – ฉงชิ่ง – อู่หลง-อู่หลง หลุมบ่อฟ้า+รถกอล์ฟ –สะพานกระจก – ฉงชิ่ง – วัดใหญ่ฮัวหยัน – ต้าจู๋-ต้าจู๋+รถกอล์ฟ – พระพุทธรูปแกะสลักบนภูผา –ฉงชิ่ง –หอสภาต้าลี่ถัง-พิพิธภัณฑ์ซานเสียต้าป้า-เมืองโบราณฉือซี่โข่ว – กรุงเทพฯ

เมนูพิเศษ สุกี้หม้อไฟฉงชิ่ง

โดยสายการบิน : THAI SMILE  (WE)

เดินทาง :  วันที่ 12 -15 เมษายน  2561
  
 
ฉงชิ่ง..ล่องเรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง
เรือระดับ 5 ดาว  5 วัน 4 คืน


ราคาเริ่มต้น  27,999 บาท
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-ลงเรือสำราญ PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8-ผ่านเมืองเฟิงตู-ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้-งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ-ช่องแคบชวีถังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนงซี-งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ-ประตูน้ำ 5 ชั้นของเขื่อนซานเสียต้าป้า-ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง-เขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ)-ช่องแคบซีหลิงเสีย-เมืองอี๋ชาง-นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเกลับฉงชิ่ง-ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย-ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ

พิเศษ งานเลี้ยงต้อนรับ และ อำลา จากทางเรือ

โดยสายการบิน : THAI SMILE AIRWAYS (WE)

เดินทาง :  เมษายน - มิถุนายน 2561
  
 
เฉินตู  สุ้ยหนิง  ฉงชิ่ง  5 วัน  4 คืน 

ราคา  16,900 บาท
เฉินตู-รถไฟความเร็วสูง-ฉงชิ่ง-อู่หลง-อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถแบตเตอรี่) -อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)-ระเบียงกระจก-อู่หลง-ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง
ฉงชิ่ง-สุ้ยหนิง-วัดกวงเต๋อ-เฉินตู-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ร้านผ้าไหม-ควานจ่ายเซียงจื่อ- ร้านหยก-ร้านหมอนโอโซน-ถนนโบราณจินหลี่-เฉินตู-กรุงเทพฯ

เมนูพิเศษ อาหารสมุนไพรจีน

โดยสายการบิน : CHINA EASTERN (MU)


เดินทาง :  วันที่ 20 -24 ธันวาคม  2560
  
 
บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง 4 วัน 3 คืน

ราคา 13,999 บาท
กรุงเทพฯ ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) ระเบียงกระจก อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถแบตเตอรี่) อู่หลง ฉงชิ่ง ตลาดขายส่งฉาวเทียนเหมิน
มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก) อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง ฉงชิ่ง กรุงเทพ ฯ

อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์  (รวมรถอุทยานและรถแบตเตอรี่สลับกัน
อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถแบตเตอรี่)


โดยสายการบิน : THAI SMILE (WE)

เดินทาง : 9-12 / 23-26 มิถุนายน 2560
                 7-10 / 21-24 กรกฎาคม 2560
                 11-14 / 25-28 สิงหาคม 2560
                 08-11 / 22-25 กันยายน 2560
                 20-23 ตุลาคม 2560
(วันปิยมหาราช)
                 30 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561