0
LINE ID
tcltravel
Follow us On
tcltravelcenter
tclcentertravel@hotmail.co.th
 

 
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2013-05-22
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-09-14
จำนวนครั้งที่ชม : 384,247 ครั้ง
Online : 27 คน
จำนวนสินค้า : 91 รายการ

ทัวร์คุนหมิง

จองวันนี้ลดทันที 1,000 บาท
*GOLD PACKAGE*
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
6 วัน 5 คืน

**นั่งรถไฟความเร็วสูงไม่ต้องลากกระเป๋าเดินทาง**


**ไม่ลงร้านรัฐบาล**
ราคา  36,900 บาท

กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณจงเตี้ยน - วัดลามะซงจ้านหลิน – ลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) – ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG - สะพานกระจกลี่เจียง – ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงิน ( รวมรถกอล์ฟ ) -คุนหมิง(นั่งรถไฟความเร็วสูง) – สวนน้ำตก – ถนนคนเดินจินปี้ลู่  -วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ

ชมโชว์อลังการ  IMPRESSION LIJIANG
เมนูพิเศษ ปลาแซลมอนลี่เจียง , อาหารกวางตุ้ง , สุกี้เห็ดไก่ดำ

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง :  วันที่ 20-25 / 22 -27 ตุลาคม  2562
  
 
จองวันนี้ลดทันที 1,000 บาท
 
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
6 วัน 5 คืน 


***ไม่เข้าร้านรัฐบาล***
ราคา  28,900 บาท
กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณจงเตี้ยน - วัดลามะซงจ้านหลิน – ลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)  – ชมโชว์IMPRESSION LIJIANG-สะพานกระจกลี่เจียง - ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงิน – ต้าหลี่ - คุนหมิง – เมืองโบราณกวนตู้– ถนนคนเดินจินปี้ลู่  - คุนหมิง - วัดหยวนทง  – กรุงเทพ ฯ

ชมโชว์อลังการ  IMPRESSION LIJIANG
เมนูพิเศษ ปลาแซลมอนลี่เจียง , อาหารกวางตุ้ง , สุกี้เห็ดไก่ดำ

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง :  วันที่ 20-25 / 22 -27 ตุลาคม  2562
  
 
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
6 วัน 5 คืน สะพานแก้วลี่เจียง

**นั่งรถไฟความเร็วสูงไม่ต้องลากกระเป๋าเดินทาง** 

**ไม่ลงร้านรัฐบาล**
ราคา  36,900 บาท

กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณจงเตี้ยน - วัดลามะซงจ้านหลิน – ลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) – ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG - สะพานแก้วลี่เจียง – ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงิน ( รวมรถกอล์ฟ ) -คุนหมิง(นั่งรถไฟความเร็วสูง) – สวนน้ำตก – ถนนคนเดินจินปี้ลู่  -วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ

ชมโชว์อลังการ  IMPRESSION LIJIANG
เมนูพิเศษ ปลาแซลมอนลี่เจียง , อาหารกวางตุ้ง , สุกี้เห็ดไก่ดำ

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง :  วันที่ 27-01 / 28 -02 มกราคม  2563
  
 
คุนหมิง ไต่ขอบฟ้าสู่เต๋อชิง 8วัน 7คืน

***ไม่เข้าร้านรัฐบาล***
ราคาเริ่มต้น  46,999 บาท
กรุงเทพฯ – คุนหมิง  - คุนหมิง-จงเตี้ยน-วัดลามะซงจ้านหลิง-ทุ่งหญ้านาพาไห่-เมืองโบราณแชงกรีล่า- จงเตี้ยน-เมืองเต๋อชิง-วัดตงจู๋หลิน-ภูเขาหิมะไป๋หมาง-วัดเฟยไหล - ภูเขาหิมะเหมยหลี่-เขตอุทยานปาลาเก๋อจง-อุทยานปาลาเก๋อจง (รถอุทยาน) - ปาลาเก๋อจง-เซียงเฉิง-เต้าเฉิง-ยื่อหวา - ยื่อหวา-อุทยานย่าติง (ทะเลสาบไข่มุก / วัดชงกู่ / ทุ่งหญ้าลั่วหรง ) - ยื่อหวา-จงเตี้ยน - คุนหมิง-กรุงเทพฯ 

เส้นทางพิเศษ
ไม่ขายออฟชั่นเสริม


โดยสายการบิน : China Eastern Airlines (MU)

เดินทาง :  กรกฎาคม - ตุลาคม 2562
  
 
**PRESIDENT PROGRAM**
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
6 วัน 5 คืน
 


***โปรแกรมสุดหรูระดับ 5 ดาว***
***ไม่เข้าร้านรัฐบาล***
ราคา  38,888 บาท
กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณจงเตี้ยน - วัดลามะซงจ้านหลิน – ลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) – ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงิน – ชมโชว์IMPRESSION LIJIANGอุทยานน้ำหยก– ต้าหลี่ - 
คุนหมิง – เมืองโบราณกวนตู้– ถนนคนเดินจินปี้ลู่  - คุนหมิง - วัดหยวนทง  – กรุงเทพ ฯ


ชมโชว์อลังการ  IMPRESSION LIJIANG
เมนูพิเศษ ปลาแซลมอนลี่เจียง , อาหารกวางตุ้ง , สุกี้เห็ดไก่ดำ

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เดินทาง :  วันที่ 13 - 18 เมษายน 2562 ( สงกรานต์ )
  
 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ coming soon
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
5 วัน 4 คืน (สัมผัสรถไฟความเร็วสูง)

ราคาเริ่มต้น  32,800 บาท
(
เดินทางไม่เหนื่อย)
**ไม่เข้าร้านรัฐบาล**
กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณจงเตี้ยน - วัดลามะซงจ้านหลิน – ลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) – ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงิน – ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG อุทยานน้ำหยก – คุนหมิง ( รถไฟความเร็วสูง ) - วัดหยวนทง – ถนนคนเดินจินปี้ลู่ – กรุงเทพ ฯ

ชมโชว์อลังการ  IMPRESSION LIJIANG
เมนูพิเศษ ปลาแซลมอนลี่เจียง , อาหารกวางตุ้ง , สุกี้เห็ดไก่ดำ

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
สงกรานต์ 2562
เดินทาง : วันที่  11-15 / 16-20 เมษายน 2562
  
 
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
6 วัน 5 คืน 

**ไม่เข้าร้านช้อปฯรัฐบาล**

ราคาเริ่มต้น  27,800 บาท
กรุงเทพ ฯ – คุนหมิง – ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ –วัดเจ้าแม่กวนอิม–ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์  – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณจงเตี้ยน - วัดลามะซงจ้านหลิน-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) – ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงิน- ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG  - อุทยานน้ำหยก - ฉู่ฉง - คุนหมิง – เมืองโบราณกวนตู้ – ถนนคนเดินจินปี้ลู่  - วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ 

ชมโชว์อลังการ  IMPRESSION LIJIANG
เมนูพิเศษ ปลาแซลมอนลี่เจียง , อาหารกวางตุ้ง , สุกี้เห็ดไก่ดำ

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง :  วันที่ 12-17/15-20 / 20-25 เมษายน 2562 ( สงกรานต์ )
เดินทาง :  วันที่ 30-05 / 15-20 พฤษภาคม 2562
  
 
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
6 วัน 5 คืน


**พักหรูระดับ 5 ดาว**
***ไม่เข้าร้านรัฐบาล***

ราคา  36,900 บาท
กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – จงเตี้ยน – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณจงเตี้ยน-วัดลามะซงจ้านหลิง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) – ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงิน–ชมโชว์ IMPRESSIONLIJIANG- อุทยานน้ำหยก – ฉู่สง-คุนหมิง – เมืองโบราณกวนตู้ – ถนนคนเดินจินปี้ลู่-วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ

ชมโชว์อลังการ  IMPRESSION LIJIANG
เมนูพิเศษ ปลาแซลมอนลี่เจียง , อาหารกวางตุ้ง , สุกี้เห็ดไก่ดำ

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง :  วันที่ 28-02 / 29-03 มกราคม 2562
  
 
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
6 วัน 5 คืน

***ไม่เข้าร้านรัฐบาล***

ราคา  32,900 บาท
กรุงเทพฯ – คุนหมิง -ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าลี่ –ซีโจว – ชมโชว์น้ำชาชาวไป๋ –จงเตี้ยน – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณจงเตี้ยน-วัดลามะซงจ้านหลิง-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) – ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงิน- ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG  - อุทยานน้ำหยก - ฉูส่ง-ฉู่สง - คุนหมิง – เมืองโบราณกวนตู้ – ถนนคนเดินจินปี้ลู่ -วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ 

ชมโชว์อลังการ  IMPRESSION LIJIANG
เมนูพิเศษ ปลาแซลมอนลี่เจียง , อาหารกวางตุ้ง , สุกี้เห็ดไก่ดำ

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง :  วันที่ 28-02 / 29-03 มกราคม 2562
  
 
   
คุนหมิง ภูเขาเจ็ดสีตงชวน น้ำตกเก้ามังกร ภูเขาหิมะเจียวจื่อ 5 วัน 4 คืน 
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ราคา  16,666 บาท
สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ - คุนหมิง - โหลวผิง (ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด) – น้ำตกเก้า มังกร (รวมค่ากระเช้า) -เมืองตงชวน - เก็บสตรอเบอร์รี่ - ชมดินแดนสีแดงตงชวน - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมค่ารถแบตเตอรี่+กระเช้า) - คุนหมิง -วัดหยวนทง (ชมเทศกาลซากุระ) - ร้านยา(บัวหิมะ) – ร้านยางพารา  - ร้านหยก - สนามบินคุนหมิง - กรุงเทพฯโดยสายการบิน : LUCKY AIR (8L)

เดินทาง: วันที่ 1-5/ 2-6 /  8-12 / 15-19 
มีนาคม 2562 
  
 
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
5 วัน 4 คืน 


ราคาเริ่มต้น  23,999 บาท
กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว+โชว์ชาวไป๋ - ต้าหลี่-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ - ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน  “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง)-จงเตี้ยน -จงเตี้ยน-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-ช่องแคบเสือกระโดด-ต้าหลี่ - ต้าหลี่-คุนหมิง-วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ 


ชมโชว์อลังการ IMPRESSION LIJIANG 
เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง , สุกี้เห็ด

โดยสายการบิน : China Eastern Airlines (MU)


เดินทาง :  กันยายน - ธันวาคม 2561
  
 
NEW คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง  5วัน 4คืน
ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงิน

**พักหรูระดับ 5 ดาว**

ราคาเริ่ม  25,900 บาท
คุนหมิง -ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม –  ลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง-หุบเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-ทะเลสาบพระจันทร์สีเงิน -IMPRESSION LIJIANG จางอวี้โหมว – อุทยานน้ำหยก - ฉูส่ง-คุนหมิง – เมืองโบราณกวนตู้ – ชมถนนคนเดินจิ้นปี้ลู่ -วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ 


ชมโชว์อลังการ  IMPRESSION LIJIANG
เมนูพิเศษ ปลาแซลมอนลี่เจียง , อาหารกวางตุ้ง , สุกี้เห็ดไก่ดำ

เดินทาง :วันที่ 27-01 // 25-29 พฤษภาคม 2561
                                      21-25 มิถุนายน 2561 
  
 
NEW คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
6 วัน 5 คืน  


ราคา  28,900 บาท
คุนหมิง -ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม- ผ่านชมเจดีย์สามองค์-จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-หุบเขาเสือกระโจน-วัดลามะซงจ้านหลิง–สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง-หุบเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงิน-ชมโชว IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก - ฉูส่ง-ฉู่สง – คุนหมิง – เมืองโบราณกวนตู้ -วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ 

ชมโชว์อลังการ  IMPRESSION LIJIANG
เมนูพิเศษ ปลาแซลมอนลี่เจียง , อาหารกวางตุ้ง , สุกี้เห็ดไก่ดำ

พีเรียดเดียว
เดินทาง : วันที่ 26-31 กรกฎาคม 2561 (หยุดยาว 4 วัน)
  
 
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า  6 วัน 5 คืน

 
โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) 

ราคา  32,900 บาท
กรุงเทพฯ – คุนหมิง -ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม- ผ่านชมเจดีย์สามองค์-จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-หุบเขาเสือกระโจน-วัดลามะซงจ้านหลิง–สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง-หุบเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-ชมโชว IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก - ฉูส่ง-ฉู่สง – คุนหมิง – เมืองโบราณกวนตู้ -วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ 
ชมโชว์อลังการจางอวีโหม่ว  IMPRESSION LIJIANG
เมนูพิเศษ ปลาแซลมอนลี่เจียง , อาหารกวางตุ้ง , สุกี้เห็ดไก่ดำ


พีเรียดสุดท้าย
เดินทาง : วันที่ 13-18 เมษายน 2561 (สงกรานต์)

++ จองทัวร์วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ลดทันที่1,000 บาท ++
  
 
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
6 วัน 5 คืน

**ไม่เข้าร้านรัฐบาล**

โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)

ราคา  31,900 บาท(เต็ม)
กรุงเทพฯ – คุนหมิง -ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม- ผ่านชมเจดีย์สามองค์-จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-หุบเขาเสือกระโจน-วัดลามะซงจ้านหลิง–สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง-หุบเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-ชมโชว IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก - ฉูส่ง-ฉู่สง – คุนหมิง – เมืองโบราณกวนตู้ -วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ 
ชมโชว์อลังการ  IMPRESSION LIJIANG
เมนูพิเศษ ปลาแซลมอนลี่เจียง , อาหารกวางตุ้ง , สุกี้เห็ดไก่ดำ


เดินทาง :  วันที่ 10 - 15 เมษายน 2561  (สงกรานต์)

++ จองทัวร์วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ลดทันที่1,000 บาท ++
  
 
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
6 วัน 5 คืน

**พักหรูระดับ5ดาว**

ราคา  37,900 บาท
กรุงเทพฯ–คุนหมิง -ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-หุบเขาเสือกระโจน-วัดลามะซงจ้านหลิง–เมืองโบราณจงเตี้ยน–หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า -เมืองลี่เจียง-หุบเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-IMPRESSION LIJIANG จางอวี้โหมว–อุทยานน้ำหยก-ฉูส่ง-ฉู่สง–คุนหมิง–เมืองโบราณกวนตู้–ชมถนนคนเดินจิ้นปี้ลู่–ประตูโบราณจินเหม่าผีจื่อ-วัดหยวนทง–ทะเลสาบเตี่ยนฉือ – กรุงเทพฯ 

ชมโชว์อลังการ  IMPRESSION LIJIANG
เมนูพิเศษ ปลาแซลมอนลี่เจียง , อาหารกวางตุ้ง , สุกี้เห็ดไก่ดำ

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง :  วันที่ 28 ธ.ค 60 - 02 ม .ค 61  
  
 
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน 

ราคา  30,900 บาท
กรุงเทพฯ คุนหมิง ต้าหลี่ เมืองโบราณต้าลี่ ผ่านชมเจดีย์สามองค์ จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง หุบเขาเสือกระโจน วัดลามะซงจ้านหลิง เมืองโบราณจงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) เมืองลี่เจียง หุบเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) IMPRESSION LIJIANG จางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก ฉูส่ง ฉู่สง คุนหมิง เมืองโบราณกวนตู้ ช้อปปิ้งถนนจิ้นปี้ลู่ วัดหยวนทง  กรุงเทพฯ 

เดินทางกับมัคคุเทศก์มืออาชีพ ชำนาญเส้นทาง
เมนูพิเศษ ปลาแซลมอนลี่เจียง อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ดไก่ดำ
พักโรงแรม 4-5 ดาว ตลอดเส้นทาง
ชมโชว์อลังการ  IMPRESSION LIJIANG

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

เดินทาง : 28 ธ.ค 60 - 2 ม.ค 61 
               29 ธ.ค 60 - 3 ม.ค 61 
               30 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 (ปีใหม่)
  
 
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน   5 คืน
***ไม่ลงร้านช้อปฯ***

ราคา  33,900 บาท
กรุงเทพฯ คุนหมิง ต้าหลี่ เมืองโบราณต้าลี่ หมู่บ้านสี่โจว ดื่นชาสามจอก จงเตี้ยน โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง หุบเขาเสือกระโจน วัดลามะซงจ้านหลิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (โดยรถ) เมืองลี่เจียง ชมสระมังกรดำ เมืองเก่าลี่ หุบเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่ไปกลับ) IMPRESSION LIJIANG จางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก ฉูส่ง ฉู่สง คุนหมิง เมืองโบราณกวนตู้ ชมถนนคนเดินจิ้นปี้ลู่ ประตูโบราณจินเหม่าผีจื่อ วัดหยวนทง ทะเลสาบเตี่ยนฉือ กรุงเทพฯ

เดินทางกับมัคคุเทศก์มืออาชีพ ชำนาญเส้นทาง
เมนูพิเศษ ปลาแซลมอนลี่เจียง อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ดไก่ดำ
พักโรงแรม 4 ดาว ตลอดเส้นทาง
ชมโชว์อลังการ  IMPRESSION LIJIANG

โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS  (TG)

เดินทาง : 28 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 (ปีใหม่)